Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében!

Az Intézmény bemutatása

 

2007. szeptember elsején megalakult a Rábaközben található három település, Szany Nagyközség, Rábacsanak és Rábaszentandrás Községek Óvodai Társulása. Az Intézmény két Tagintézménnyel bővült, és felvette a KEREKERDŐ nevet.

Miért Kerekerdő?

Ez az új intézményi forma késztetett bennünket a névválasztásra.

A név, amely könnyen beazonosítható, kedves a gyermekek számára, kapcsolódik Pedagógiai Programunk szellemiségéhez. Tükröződnek benne a helyi szokások, a helyi értékek.

  • Az erdő egy sokfunkciós életközösség, feltárulva annak minden természeti és társadalmi értékével, a tapasztalatszerzés és az ismeretszerzés lehetőségével. Az óvoda? Ugyanaz, és mint környezet hatást gyakorol a gyermekek személyiségének alakulására.
  • A környezettudatosságra nevelés programunk kiemelt területe. A helyi értékekre szokásokra-hagyományokra alapoz. Eszközei és módszerei gyermekközpontúak. Falvaink környéke olyan nevezetes természeti adottságokkal rendelkezik, amelyet nem szabad felfedezetlenül hagyni.
  • Az erdők mesélnek, ha nyitott szemmel és hallgató fülekkel járunk.
  • A Kerekerdő csodálatos helyszíne a mesék világának, ahol minden megtörténhet.

 

Mire kötelez bennünket óvodánk neve?

  • Erkölcsi tartalma tiszteletre kötelez.
  • Kötődés a falu csodálatos természeti értékeihez.
  • Nekünk kell erősítenünk azt az érzelmi kötődést a gyermekekben, amely fontos a falvak jelene és jövője szempontjából.

Az erdőben a fa örök jelkép. Az élet örök körforgásának, folytonos megújulásának a szimbóluma. - És a fákon madarak élnek, kiknek gyönyörű hangja betölti az erdőt.

Hát legyen a mi óvodánk egy KEREKERDŐ,amelyet napról-napra, és évről-évre benépesít a kedves „csiripelő” gyermekcsapat.                                                                  

 

Székhely intézmény Szany:

A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda a Kisalföld déli peremterületén elhelyezkedő Rábaközben, Szany Nagyközségben található.

Az intézmény 80 férőhelyes. A székhelyintézmény vonzerejét mutatja, hogy egyre több vidéki kisgyermeket iratnak óvodánkba.

2011-ben 60 milliós Európai Uniós és hazai támogatásból teljesen felújították. Így az óvodás gyermekek korszerű körülmények között, esztétikus környezetben, környezetbarát berendezési, felszerelési tárgyak között, szeretetteljes légkörben töltik mindennapjaikat. Jelenleg 3 óvodai csoporttal (kis, középső, nagy) teljes kihasználtsággal működik. Az akadálymentes épületben 4 csoportszoba, tornaszoba, logopédiai foglalkoztató is található a kiszolgáló helyiségek mellett. Korszerű, új bútorok, játékok, fejlesztőeszközök segítik az óvodások nevelését. A legmodernebb játékokkal felszerelt udvara a kisgyermekek mozgásfejlesztését szolgálja.

Szany Óvoda

Szany Óvoda bejárat

 

Szany folyosó

Szany mosdó


 

Szany Óvoda udvar

 

   
 

Tagóvoda Rábaszentandrás:

A Rábaszentandrási óvoda a Rábaköz 500 fő lélekszámú kisközségének óvodai intézménye.

A szolgálati lakásból kialakított épületben egy vegyes életkorú csoport működik, amely 25 kisgyermek fogadására alkalmas.

 A csoportszoba mellett rendelkezésre áll egy külön helyiség, amely tornaszobaként és hálóteremként funkcionál.

Tágas udvaráról a Tákó - patak partjára és a környező Kis erdőre látni.

2012-ben részlegesen felújításra került.

Jelenleg 50 %-os kihasználtsággal működik

   
 
 
   
   

 

Tagóvoda Rábacsanak:

A Rábacsanaki óvoda a Rábaköz egy alig 500 lelket számláló kisközségének gyermekintézménye. Az óvoda egy többször átalakított régi családi házban kapott helyet a falu központi részén. Kellemes környezete otthonos légkört áraszt. Vegyes életkorú csoportja 20 kisgyermek befogadására alkalmas.

Az épületen belül főzőkonyha üzemel, mely házias ízeivel a község lakóinak is biztosít étkezést.

Jelenleg 70%-os kihasználtsággal működik.

 

 

 

Személyi feltételek:                               

Az öt óvodai csoportban összesen 10 fő óvodapedagógus,5 fő dajka, és 2 fő pedagógiai asszisztens dolgozik.

Logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, gyógy-testnevelőpedagógus, alkalomszerűen pszichológus segíti munkánkat.

Fontosabb mérföldkövek az Intézmény életében:

-2007 - Az óvoda két tagintézménnyel bővült (Rábaszentandrás, Rábacsanak)

-2007 – 2013 Óvodai fejlesztőprogram működtetése

 (a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs programja, IPR)

-2012 - Zöld Óvoda cím I.

-2015 – Zöld Óvoda cím II.

 

Nevelőmunkánk értékeiről

Nevelőmunkánkat saját készítésű Pedagógiai Program alapján végezzük. Átfogja az óvodás korú gyermekek nevelő-fejlesztő munkáját, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelését, a kisgyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének segítését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását.

Intézményünk nyitott, befogadó, elfogadó, szeretetteljes, élményeket nyújtó környezet, ahol szabadon, játékosan, örömmel tevékenykedhetnek a gyermekek.  Segítjük őket abban, hogy önmaguk lehessenek. Olyan ovi, ahova a Szülők szívesen hozzák a gyermekeiket, a gyermekek jól érzik magukat.

Óvodáink tevékenységrendszere és tárgyi környezete lehetővé teszi a gyermekek egészséges életmódra nevelését és környezettudatos magatartásuk alapozását.

Pedagógiai munkánk során kiemelt az ökológiai szemléletmód alakítása, a vidék élővilágának és épített környezeti értékeinek felfedeztetése, megismertetése és annak megóvására nevelés, mely lehetővé teszi, hogy környezetükben jól tájékozódó, azt védő, a szépre fogékony, lakóhelyükhöz kötődő gyermekeket neveljünk.

A természet-és a környezetvédelem fontosságának megismertetése komplex cselekvés útján, felfedező jellegű játékos programok által valósul meg a napi gyakorlatban.

A Néphagyományok ápolása, értékeink megőrzése, népi játékok megismertetése fontos eleme programunknak.

A szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkóztatása, esélyegyenlőség biztosítása kiemelt feladatunk.

 

Jól felszerelt óvodáinkban, szép környezetben a családokkal együttműködve elérhetjük, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik érdeklődőek, kíváncsiak nyitottak. A közvetlen tapasztalatszerzésre épülő, élményekkel teli óvodás élet pedig alapja és meghatározója lehet a gyermekek sokoldalú harmonikus személyiségfejlődésének. Ezáltal megszerezhetik mindazt az ismeretanyagot, amivel majd a későbbiek során az iskolai követelményeknek is képesek lesznek megfelelni.

Olyan tapasztalatokat szereznek, amely az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz nélkülözhetetlen. Megkapják mindazt az élményt, amellyel erősödik kötődésük az anyanyelvhez, a szülőföldhöz, szűkebb környezetükhöz. Nagy a felelőssége a pedagógusnak, az óvodai intézménynek egy olyan helyi társadalomban ahol a szokásrendszer és a természeti adottságok tárháza gazdag, a gyökerek erősek. Rajtunk is múlik, hogy mennyire tudja erősíteni az intézmény a gyermekekben azt az érzelmi kötődést, ami nagyon fontos a községek jelene és jövője szempontjából.

 

 
 
Go to top